Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Start Me Up -liikeideakilpailun voittajat on palkittu

Start Me Up -liikeideakilpailun voittajat on palkittu

Joensuussa järjestettiin keskiviikkona 15.5. Start Me Up -kilpailun palkintogaala. Palkintoja jaettiin useassa kategoriassa. Polvijärven palkintorahalle ei löytynyt asetettuja vaatimuksia täyttävää voittajaa.

VitalSigns Oy:n terveysteknologian innovaatio, Response 1.0 diagnostiikkalaite on voittanut Start Me Up -liikeideakilpailun pääpalkinnon. Muissa kilpailusarjoissa palkittuja innovaatioita ovat muun muassa CorFlux-analyysiohjelmisto, joka ennustaa aortan repeämisriskin, sekä kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan tukemiseen keskittyvät keksinnöt ja liikeideat, kuten ohjelmistoratkaisut ja tuote- sekä palvelukonseptit.

Pääpalkinto: VitalSigns tuo avaruusajan diagnostiikkalaitteen terveydenhuoltoon ja kuluttajille

Startup-yritys VitalSigns Oy tuo markkinoille huipputeknologisen diagnostiikkalaitteen, jonka kehityksessä on ollut mukana Aalto-yliopisto. Diagnostiikkalaite yhdistää uuden sukupolven sensoriteknologian ja tekoälyn terveydentilan tutkimuksessa ja diagnosoinnin analysoinnissa, mullistaen samalla perinteisen stetoskoopin käytön. Innovaatio heijastelee avaruustutkimuksen teknologista edistystä. Laitetta voisi verrata ikoniseen Star Trek -tieteissarjan Tricorder- laitteeseen, jolla tohtori McCoy tutki potilaita avaruusalus Enterprisellä. Sarjassa suolasirottimen kokoinen anturilaite skannaa ja analysoi potilaan kehon biosignaaleja.

VitalSignsin diagnostiikkalaite, Response 1.0, yhdistää useita huipputeknisiä sensoreita, jotka havaitsevat pulssin, happisaturaation, kehon lämpötilan, sydämen ja hengitysäänet, EKG:n, PPG:n, verenpaineen, hengitystaajuuden ja sykevälivaihtelun (HRV) yhdellä laitteella ja tutkimustoimenpiteellä. Älylaite tunnistaa automaattisesti kehon osan, jossa mittaus suoritetaan, mikä varmistaa tarkkojen ja luotettavien tulosten saamisen. Saadut tiedot analysoidaan tekoälyn avulla, mikä tarjoaa käyttäjälle todennäköisiä diagnooseja sekä dokumentoi tulokset automaattisesti ja digitaalisesti.

VitalSigns on kehittänyt toimivan prototyypin laitteesta ja järjestelmästä ja on viimeistelemässä sen kaupallista versiota massatuotantoon. Kliinisiä kokeita tehdään Pohjois-Karjalassa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, oppilaitosten sekä hoitoinstituutioiden kanssa. Tuotteen odotetaan olevan markkinoilla vuoden 2025 loppuun mennessä. Responsen kaupallistamisessa ensimmäiset asiakkaat ovat ammattikäyttäjät, kuten lääkärit ja sairaanhoitajat, jonka ensimarkkinat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on miljardin euron kokoinen. Lisäksi Response tuodaan myös kuluttajamarkkinoille muun muassa etävastaanottokäyttöön, mikä laajentaa markkinoita merkittävästi.

Laitteen käyttö tehostaa terveydenhoitoa sekä määrällisesti että laadullisesti, mikä parantaa hoitokokemusta niin henkilöstölle kuin asiakkaille. Tehokkaampi hoitoaikojen käyttö ja oikeiden diagnoosien tarjoaminen vähentävät uusintakäyntien tarvetta, mikä säästää aikaa ja resursseja ja luo arvoa yhteiskunnalle moninkertaisesti.


VitalSignsin ydintiimi, Alexis Kouros, Tapio Taipalus ja Thomas Andrea, ovat terveysteknologiaan erikoistuneita asiantuntijoita, joilla on laaja osaaminen lääketieteestä, tekniikasta sekä liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Voittamalla Start Me Up -2024 liikeideakilpailun VitalSigns palkitaan 18 000 eurolla ja 17 240 euron arvoisella asiantuntijapalvelupaketilla, joka tukee heidän tavoitteitaan liiketoiminnan kehittämisessä ja kaupallistamisessa.


Tutkimuslähtöinen liikeidea -voittaja: CorFlux –analyysiohjelmisto aortta-aneurysman repeämäriskin ennustamiseen

Tutkimuslähtöinen liikeidea -sarjan voittaja CorFlux on uusi lääketieteellinen analyysiohjelma, joka ennustaa aortan laajentumis- ja repeämisriskiä. Sen avulla lääkärit voivat tunnistaa korkean riskin aortta-aneurysmapotilaat nykyistä kliinistä käytäntöä tarkemmin ja ohjata heidät ajoissa ennalta ehkäisevään leikkaushoitoon, mikä parhaimmillaan säästää ihmishenkiä. Lisäksi ohjelman avulla voidaan vähentää seurantakuvausten tarvetta, mikä merkittävästi alentaa terveydenhuollon kustannuksia. Analyysiohjelma pohjautuu potilaan riskitietojen lisäksi aortan kuvantamiseen, luoden digitaalisen mallin ja arvion aortan repeämisriskistä.


Markkinoilla ei ole aortta-aneurysman repeämisen riskin ennustamiseen tehokasta analyysimenetelmää, mikä johtaa tarpeettomiin ja kalliisiin seurantakuvauksiin sairaaloissa. Tämä kasvattaa kuvantamisjonoja ja tuottaa merkittävät kustannukset kansantaloudelle globaalisti. Kuvantamisseurannasta arvioidaan tulevan vuosittain kolmen miljardin euron kustannusrasitus terveydenhuoltojärjestelmälle maailmanlaajuisesti. Kuitenkin aortan repeämiä ilmaantuu seurannasta huolimatta.

CorFlux mahdollistaa optimaalisen hoidon suunnittelun, kun oikea-aikainen leikkausajankohta ja kuvantamisseurannan tiheys voidaan määrittää aiempaa tarkemmin ja kustannustehokkaammin. Pienimmän riskin potilaiden seuranta voidaan joissakin tapauksissa jopa lopettaa, joka vapauttaa terveydenhuollon resursseja.


CorFlux -analyysiohjelmistolle on haettu patenttia ja PCT-prosessi on etenemässä. Seuraavat askeleet liiketoiminnan kaupallistamisessa ja käynnistämisessä ovat CE-merkin hakeminen ja spin-off yrityksen käynnistäminen Itä-Suomen yliopistolta. CorFlux on Business Finlandin ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen tutkimusprojekti, jonka taustatutkimus on toteutettu yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.


Ilmastoviisautta Joensuusta – voittaja: Reaaliaikainen päästölaskentaohjelmisto pakollisten dieselmoottoreiden käytön seurantaan

Kaarlo Vallin liikeidea, reaaliaikainen päästölaskentaohjelmisto pakollisten dieselmoottoreiden käytön seurantaan on Ilmastoviisautta Joensuusta -sarjan voittaja, palkintona 3 000 euroa. Ohjelmisto laskee dieselmoottorin käytön synnyttämät päästöt reaaliajassa todellisten kuormitustasojen ja käyttötuntien mukaan moottorinvalmistajalta saatuihin päästöarvoihin pohjautuen. Samalla se tarjoaa yrityksille tietoa dieselmoottoreiden käytön optimoimiseksi ja auttaa löytämään ratkaisuja polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi.


Ohjelmisto tukee dieselmoottoreita käyttäviä ja valmistavia yrityksiä vastaamaan hiilijalanjäljen laskentaa koskeviin muuttuviin raportointivelvoitteisiin. EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan osana vuosikertomustaan. Lainsäädännön muutosten myötä sekä laite- ja moottorivalmistajat että heidän asiakkaansa, kuten rakentajat, ovat velvollisia raportoimaan toteutuneista päästöistä. Tarve toteutuneiden päästöjen mittaamiselle on havaittu myös Joensuun kaupungin rakennushankkeissa.


Ohjelmistolla nähdään olevan huomattavaa uutuusarvoa markkinoilla ja se vastaa todellisiin tarpeisiin. Kaarlo Vallin, tuotantotalouden KTM, vankka alan osaaminen ja näkemys tukevat liikeidean toteuttamista. Toteutuksessa on kiinnitetty huomiota vastuullisuuteen muun muassa datan säilytyksessä.

Liiketoimintavisiossa nähdään mahdollisuudet voimakkaaseen kasvuun tulevina vuosina. Ilmastoviisauden näkökulmasta ohjelmistolla on potentiaalia auttaa paitsi seuraamaan ja raportoimaan, myös vähentämään dieselmoottoreiden käytöstä syntyviä päästöjä sekä edistää kestävää kehitystä.


Uutta liiketoimintaa Business Joensuun toiminta-alueen kuntiin

Tuomaristo on valinnut ja palkinnut voittajat Heinäveden, Ilomantsin, Kiteen, Liperin, Outokummun ja Tohmajärven sarjoissa. Polvijärven ja Rääkkylän kunnista ei löytynyt palkittavaa liikeideaa, joka täytti kilpailuvaatimukset ja arviointikriteerit.

Liiketoimintaa Heinävedelle -voittaja: Fillariparkki – Majoitus- ja taukopaikkakonsepti pyöräilyreiteille
Heinäveden kunnan voittaja ja 1 000 euron palkinnon saaja on Virpi Pakarisen Fillariparkki -majoitus- ja taukopaikkakonsepti. Fillariparkki tarjoaa vastuullisen ja standardoidun majoitus- ja lepopaikan pyöräilijöille sekä muille retkeilijöille, hyödyntäen maaseudun olemassa olevaa infrastruktuuria uudella tavalla. Konsepti korostaa kiertotaloutta sekä paikalliskulttuurin ja -palveluiden merkitystä, tarjoten samalla lisätuloa ja sosiaalisia kontakteja maaseudun asukkaille, jotka tarjoavat Fillariparkki -palvelua.
Fillariparkki -konseptin alla kuka tahansa maaseudulla asuva tai toimiva yrittäjä voi toimia palveluntarjoajana tarjoten konseptin mukaisia palveluita pyöräilijöille ja luontoliikkujille, kuten majoitusta, ruoanlaitto-, ruokailu- ja peseytymismahdollisuuksia, ilman suuria investointeja. Palveluntarjoajat voivat myös räätälöidä tarjontaansa sopivia omia palveluita mukaan.


Pyöräilymatkailun suosio on kasvamassa ja Fillariparkki tarjoaa yhden ratkaisun lisääntyneeseen palvelukysyntään reittien varrella. Liikeideaa on perusteellisesti suunniteltu ja sen taustalla on tehty kattavaa selvitystyötä, ja konsepti on valmis testattavaksi. Fillariparkin avulla voidaan lisätä elinvoimaa maaseutualueilla, ja sen laajennettavuus sekä kestävän kehityksen huomioiminen tekevät siitä vakuuttavan liikeidean.


Liiketoimintaa Ilomantsiin -voittaja: WSEH Oy, Järjestelmä auringonsäteiden kaikkien aallonpituuksien hyödyntämiseksi energiantuotannossa
Ilomantsin kunnan voittaja ja 2 000 euron palkinnon saaja on Kiila Holding Oy:n Sami ja Katariina Vanhasen ja Tenho Lamminluodon keksintö uudesta energiankeräysjärjestelmästä ja sen tekniikasta. Järjestelmä kerää aurinkoenergiaa ja hyödyntää sitä samanaikaisesti sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa yhdellä laitteella.


Liikeideana on valmistaa uusia aurinkoenergiaharvestereita, jotka hyödyntävät auringonsäteiden kaikkia aallonpituuksia energiantuotannossa. Keksinnön omistajan Kiilan Holding Oy:n tytäryhtiö, WSEH Oy (Whole Spectrum Energy Harvesting systems), vastaa keksinnön hallinnoinnista ja liiketoiminnoista. Pyrkimyksenä on rakentaa suuri osa alihankintaketjusta Pohjois-Karjalaan ja sijoittaa kokoonpano sekä siihen liittyvät toiminnot Ilomantsiin.


Järjestelmä optimoi energiankeruutehon paremmin kuin muut markkinoilla olevat ratkaisut ja tarjoaa alhaiset sekä ympäristöystävälliset kustannukset suhteessa merkittäviin hyötyihin. Innovatiivinen järjestelmä on suunnattu laajalle kohderyhmälle, mukaan lukien kuluttajat, taloyhtiöt ja teollisuus. Se edustaa merkittävää edistystä aurinkoenergian hyödyntämisessä energiantuotannossa ja kestävässä kehityksessä. Keksinnöllä nähdään suuri potentiaali markkinoilla, sillä vastaavaa ratkaisua ei tällä hetkellä ole tarjolla.


Liiketoimintaa Kiteelle -voittaja: Narskuttelu Oy, Ksylitolirakeet vatsan hyvinvointiin
Narskuttelu Oy:n Pekka ja Marianne Hopun liikeidea, Ksylitolirakeet vatsan hyvinvointiin, on Liiketoimintaa Kiteelle -sarjan voittaja, palkintona 3 000 euroa. Liikeideana on kehittää ja tuoda markkinoille uusi, täysin luonnollinen ravintolisä vatsan hyvinvointiin. Vatsavaivoista kärsii laaja osa väestöstä, ja terveistä aikuisista jopa 8–26 prosenttia toistuvasti.


Tuotteen koostumus eroaa kilpailijoista ja sen valmistustapa on uusi verrattuna nykyisiin tuotteisiin. Yritys on jo tehnyt tuotteelle taustaselvityksiä ja alustavia tuotetestauksia. Seuraavat kehitystoimenpiteet ovat tiedossa realistisine kustannusarvioineen. Tuotanto voidaan toteuttaa yrityksen Puhoksen tehtaassa, jossa tarvittava infrastruktuuri ja osaaminen ovat käytettävissä. Ksylitolivatsarakeella uskotaan olevan hyvä markkinapotentiaali sekä kotimaassa että kansainvälisesti.


Liiketoimintaa Liperiin -voittaja: Uuteko - Kasviuutteiden valmistaminen ja jalostaminen luonnonmukaisiksi tuotteiksi
Uuteko, Kniteco Oy:n Liisi Vuorjoen liikeidea, on Liiketoimintaa Liperiin -sarjan voittaja, palkintona 3 000 euroa. Uuteko on teollisen mittakaavan uuttomenetelmä kasviuutteiden valmistamiseen ja jalostamiseen luonnonmukaisiksi tuotteiksi. Yrityksen brändituotteita ovat luomu torjunta-aineet, biostimulantit ja lannoitteet, joiden asiakkaina ovat viljelijät sekä puutarha- ja maataloustarvikkeiden jälleenmyyjät. Kasviuutteista valmistetaan myös kosmetiikan ja lisäravinteiden raaka-ainetta kosmetiikkateollisuudelle.


Liiketoimintamalli perustuu sivuvirtojen hyödyntämiseen, edistäen samalla kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Uuteko yhdistää teknologian, kestävän kehityksen ja monipuolisen tuotevalikoiman, palvellen näin useita asiakasryhmiä. Yritys toimii Liperin Ylämyllyllä.


Liiketoimintaa Outokumpuun -voittaja: Innopelletti Oy, Villasta pulloon - Lampaanvillapelletit puutarhoihin ja kastelulannoitteiksi

Outokummun kaupunki ja Outokummun seudun teollisuuskylä Oy palkitsivat sarjansa voittajan Innopelletti Oy:n Annika Kontkasen Villasta pulloon -liiketoimintakonseptin 2 000 eurolla. Konseptissa hävikkilampaanvillasta valmistetaan liuosta puutarhoihin kastelulannoitteeksi. Tiivistämällä ja hygienisoimalla tuotetta voidaan myydä myös pumppupullossa. Liuosta varten lampaanvilla murskataan ja liotetaan veteen. Kaikki villan sisältämät ravinteet saadaan näin talteen ja käyttökelpoisen muotoon kasveja varten. Villapelletti on oma tuotteensa, sitä käytetään pitkävaikutteisena ravinteena ja kosteuden sitojana puutarhassa.


Liiketoiminta perustuu kiertotalouteen, hyödyntäen lampaanvillahävikkiä ja kierrättäen sen ravinteet lannoitteeksi. Tuotteessa on potentiaalia jatkokehittämiseen ja laajentamiseen, mikä luo pohjan kestävälle liiketoiminnalle. Innopelletti Oy:n tuotantotilat sijaitsevat Outokummussa, mikä tukee maaseudun elinvoimaisuuden kehittämistä ja säilyttämistä sekä edistää työllisyyttä.


Liiketoimintaa Tohmajärvelle -voittaja: Hirsiässät Oy, Koje- ja jakorasian kattokannatin
Hirsiässät Oy:n yrittäjä Aleksi Sivosen koje- ja jakorasian kattokannatin -liikeidea on Tohmajärven kunnan voittaja, palkintona 2 000 euroa. Kattokannatin on uusi, vastuullinen ratkaisu koje- ja jakorasian asennukseen rakennusten kattorakenteisiin ennen sisäkattomateriaalin asennusta. Se tarjoaa valmiin tuen rasialle ja mahdollistaa nopean ja helpon asentamisen, korvaten perinteiset, usein hankalaksi koetut ja höyrynsulkua vaurioittavat laudanpätkä -asennusratkaisut. Tuotteen suunnittelussa on erityisesti huomioitu höyrynsulkujärjestelmän yhteensopivuus ja työkaluttomuus kiinnityksessä.


Kattokannatin palvelee rakennusliikkeitä, tukkuliikkeitä ja talotehtaita tarjoten merkittäviä etuja niin rakennusalan ammattilaisille kuin loppuasiakkaille. Tuote säästää työaikaa, parantaa rakennusten ilmatiiveyttä ja sisäilman laatua sekä tukee kestävää kehitystä ja vastuullista rakentamista ympäristöystävällisillä materiaalivalinnoillaan. Uutuustutkimuksen perusteella tuotteella on havaittu myös kansainvälistä markkinapotentiaalia. Hirsiässät toimii Tohmajärvellä.


Opiskelijasarjan voittajat

Itä-Suomen yliopiston voittaja: Sähköinen huumausainekirjanpidon ohjelmisto
Itä-Suomen yliopiston voittaja on sähköinen huumausainekirjanpidon ohjelmisto, jonka kehittäjät, kuopiolaiset Eelis Komulainen ja Teemu Sorsa, palkitaan 3 000 euron palkinnolla.
Ohjelmisto tarjoaa terveydenhuollon toimijoille, kuten apteekeille, hoitokodeille, terveyskeskuksille ja sairaaloille digitaalisen huumausainekirjanpidon järjestelmän. Nykyinen toimintatapa, jossa kirjanpito tehdään perinteisesti paperilomakkeille, on hidasta, vaikeasti jäljitettävää ja altis virheille. Sähköinen järjestelmä nopeuttaa työntekoa ja mahdollistaa sähköisen varmentamisen. Digitaalinen käsittely lisää työntuottavuutta, kustannustehokkuutta ja antaa mahdollisuuden uudenlaisten tilastojen keräämiseen. Järjestelmä edistää potilasturvallisuutta ja työntekijän oikeusturvaa.


Terveydenhuollon sektorilla on ilmeinen tarve uudistaa ja digitalisoida huumausainekirjanpito, mikä tekee tästä ratkaisusta merkittävän, toteutettavan ja kaupallistettavan. Prototyypin jälkeen tiimi pyrkii pilotoimaan sovellusta apteekkisektorilla, jonka jälkeen tarkoituksena on laajentaa ohjelmiston käyttöä hyvinvointialueiden hallinnoimiin terveyskeskuksiin ja sairaaloihin käyttäjäpalautteen perusteella.


Karelia-ammattikorkeakoulun voittaja: Liito Oy: Frisbeegolfkiekon seurantalaite ja sovellus
Liito Oy:n frisbeegolfkiekon seurantalaite ja sovellus on Karelia-ammattikorkeakoulun voittaja, palkintona 3 000 euroa. Frisbeegolfkiekkoon kiinnitettävän seurantalaitteen avulla harrastajat voivat seurata heittojensa suoritusdataa reaaliajassa älylaitteidensa avulla. Tämä auttaa pelaajia kehittämään tekniikkaansa, parantamaan suorituksiaan ja seuraamaan henkilökohtaista edistymistä. Älypuhelinsovellus tarjoaa lisäksi pelaajille sosiaalisen peli- ja vuorovaikutusympäristön lajin parissa, mahdollistaen suoritusten vertailun ja kokemusten jakamisen, mikä vahvistaa lajin yhteisöllisyyttä. Liito Oy:n ratkaisu vastaa frisbeegolfyhteisön tarpeisiin innovatiivisella dataratkaisulla, joka yhdistää tiedon, kehittymisen ja yhteisöllisyyden lajin parissa. Kätevä, kevyt ja helppokäyttöinen seurantalaite on suunniteltu erityisesti frisbeegolfin harrastajille ja kilpailijoille Euroopassa ja USA:ssa.

Liikeidea on kolmen Karelia-ammattikorkeakoulun International Business -tutkinto-opiskelijan, Emil Suomen, Mika Meriläisen ja Henry Tuonosen, startup-yritys Liperin Ylämyllyllä. Yrityksellä nähdään laajaa markkinapotentiaalia lajin suosion kasvaessa globaalisti. Lisäksi palvelualueella on vähän kilpailua, mikä tarjoaa uusille toimijoille runsaasti mahdollisuuksia.

Riverian voittaja: Saukko - Työnsuunnittelun sovellus ja palvelu yrityksille
Ohjelmointiopiskelija Minttu Kosonen, Riverian tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmasta on Riverian voittaja liikeideallaan Saukko – Työnsuunnittelun sovellus ja palvelu yrityksille, palkintona 3 000 euroa.
Saukko on innovatiivinen työvoiman hallinnan sovellus, joka tarjoaa ratkaisun pien- ja keskisuurten yritysten työnsuunnitteluun ja -resursointiin. Sovellus yhdistää tekoälyavusteisen laskennan ja osallistavan dialogin, mahdollistaen optimaalisen resurssoinnin, jatkuvan kehityksen ja osallistavan yhteistoiminnan.


Liikeidea on toteutettavissa ja kaupallistettavissa liiketoiminnaksi, ja siinä on otettu huomioon alan kilpailutilanne sekä tulevaisuuden kehitys. Liikeideassa on yhteistyömahdollisuuksia eri sidosryhmien kanssa.


ICT Innovator -kilpailusarja
ICT Innovator -kilpailusarjassa ei valittu palkittavia liikeideoita, sillä kilpailuideat eivät täyttäneet sarjan vaatimuksia ja sääntöjä ICT-pilotti-ideoille.

 

Kilpailusta:
Business Joensuun Start Me Up -liikeideakilpailu on ollut käynnissä vuodesta 2000 lähtien, edistäen yrittäjyyttä ja uusien kasvu- ja startup-yritysten syntymistä kestäväksi liiketoiminnaksi. Kilpailu on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen merkittävimmistä liikeideakilpailuista sekä palkintojen arvossa että ideamäärissä. Tänä vuonna saimme 168 kilpailuideaa, joista 37 eteni tuomariston arvioitavaksi. 15 finalistia pitchasivat liikeideansa tuomaristolle, joista valittiin Start Me Up 2024 -voittaja. Pääpalkinto ja muut kilpailusarjojen palkinnot jaettiin Palkintogaalassa Tiedepuistolla 15.5.2024. Pääpalkinnon arvo on 35 240 euroa, ja palkintojen kokonaisarvo ylittää yli 90 000 euroa.

Lisätietoja:

Business Joensuu,

Tomi Haring, toimitusjohtaja, Start Me Up -tuomariston puheenjohtaja

+358 400 380 130

tomi.haring@businessjoensuu.fi

Start Me Up-logo.

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Sanna Niskanen Viestintäsuunnittelija. Puh. 040 104 6004 sanna.niskanen@polvijarvi.fi

Sijainen. Tietosuoja- ja tietoturvavastaava, järjestöyhteyshenkilö.

henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

Sivu arviointi ja palaute