Yhdistykset pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Yhdistykset

Yhdistykset

Polvijärveläiset kolmannen sektorin toimijat voivat ilmoittaa oman yhdistyksensä, järjestönsä tai seuransa tiedot sivuille laitettavaksi.

Omat tiedot tulee tarkistaa vuosittain ja kuitata, ovatko ne edelleen paikkansapitäviä tai onko niihin tullut muutoksia. Mikäli kuittausta ei tehdä, tiedot poistetaan sivuilta.

Tiedot ilmoitetaan sähköpostitse tai puhelimitse viestintäsuunnittelijalle. Ilmoita seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Lyhyt kuvaus toiminnasta
  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  • Käytössä olevien verkkosivujen tai vastaavan täydellinen verkko-osoite
    TAI
  • Puheenjohtajan yhteystiedot (Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Pidätämme oikeudet lyhentää kuvaustekstiä tarvittaessa ja päättää, mitä tietoja laitamme sivuille.

Yhdistykset

Eläkeläliitto, Polvijärven yhdistys

Yhdistys järjestää muun muassa kerhoja, matkoja, yhdessäolotoimintaa.

KLC Polvijärvi  

Paikallinen salibandyseura.

Länsi-Karjalan Hengitysyhdistys ry

Yhdistys toimii Polvijärven, Liperin ja Outokummun alueella. Yhdistys toimii hengityssairaiden ja heidän läheistensä palvelu-, tuki- ja edunvalvontajärjestönä sekä tarjoaa jäsenillemme liikuntaa ja virkistymismahdollisuuksia.

Hot Rodders Polvijärvi ry

Hot Rodders Polvijärvi ry on Pohjois-Karjalassa toimiva vuonna 2017 perustettu kaikille merkeille ja malleille avoin harrasteajoneuvokerho. Jäseneksi liittymiseen ei vaadita harrasteajoneuvoa. Kerhon toiminta-ajatuksena on koota ajoneuvoharrastajia yhteen ja rohkaista ihmisiä toteuttamaan unelmiaan harrasteajoneuvojen parissa.

Hukkala-Saarivaara-Lehtovaara kyläyhdistys ry

Ylläpitää kylätaloa, Kolmen Kylän Pirttiä (osoitteessa Kaavintie 106).  Järjestää yleisötapahtumia. Vuokraa kylätaloa seuran jäsenten, yksityishenkilöiden ja muiden ulkopuolisten tahojen juhlien, kokousten yms. pitopaikaksi. Järjestää yhteisiä teatteri, luonto- ja muita harrasteretkiä.

Puheenjohtaja ja sihteeri Liisa Hakkarainen (puh. 0443378071)

Höytiäisen Kalakerho ry

Vapaa-ajan kalastukseen keskittyvä yhdistys.

Joensuun seudun Leader -yhdistys

Joensuun seudun Leader -yhdistys kannustaa kehittämään omaa kotiseutua, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

Mc Huhmari Ry

Moottoripyöräkerho kaikille alan harrastajille. Pääpaino tällä hetkellä on rata-ajossa ja roadracingissa.

MLL Polvijärven paikallisyhdistys

MLL:n Polvijärven paikallisyhdistys tekee työtä lapsiperheiden arjen tueksi. Yhdistys muun muassa järjestää erilaisia lasten ja koko perheen tapahtumia ja pitää perhekahvilaa.

Instagram: @mll_polvijarvi

MTK Polvijärven yhdistys ry

MTK Ry on maataloustuottajien, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö. Järjestö edustaa paikallisia maaseudun ammattilaisia. MTK huolehtii maanviljelijöiden, perhemetsätalouden ja maaseutuyrittäjien edunvalvonnasta ja elämisen mahdollisuuksista.

Piänkiäntäjät Ry

Piänkiäntäjät ry:n tarkoituksena on kiäntee päitä näkemään omat taidot mahdollisuuksina yhteistyössä muiden kanssa ja kehittää omaa osaamistaan ja taitojaan tuotteiksi. Tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja myönteisen tulevaisuuden hengen vahvistaminen paikkakunnalla. Piänkiäntäjät ry:n toimintatavoitteissa on myös määritelty vaikuttaminen kanssakäymisen ja vireän ilmapiirin säilymiseen sekä yhteisöllisyyden vaalimiseen.

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys Ry/Polvijärven osasto

Toiminnan tarkoitus on syöpää sairastavien yhteen saattaminen ja syöpään sairastuneiden sekä heidän omaisten tukeminen. Asiakkaille, heidän omaisille ja jäsenille osasto järjestää erilaisia virkistys-ja retkitapahtumia sekä asiantuntijaluentoja.

Polvijärven eläkkeensaajat ry

Yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana, tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä tekee toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa.

Polvijärven JHL 259 Ry

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsenyhdistys. Ammattiyhdistyksen toiminnan tarkoitus on yhdistyksen jäsenten edunvalvonta. Se pitää sisällään jäsenten toimeentulon, työsuhdeturvan ja muun toiminnan työelämän laadun parantamiseksi.

Polvijärven Horsma-ahon maamiesseura ry

Puheenjohtaja Jouko Vattulainen (puh.040 557 6156)

Polvijärven Kehitysvammaisten Tuki ry

Yhdistyksen tavoitteena on tukea kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointia, lähiyhteisöön liittymistä ja edunvalvontaa. Yhdistys järjestää omia tapahtumia ja on mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä ja tukemisessa.

Puheenjohtaja Minna Varis (puh. 050 340 8546)

Polvijärven Kinahmon Martat

Puheenjohtaja Leena Kettunen (puh. 050 574 4802, leenakettunen56@gmail.com)

Polvijärven kirkonkylän Marttayhdistys ry

Yhdistys järjestää kuukausittain marttailtoja, osallistuu erilaisiin kampanjoihin, järjestää retkiä sekä kursseja ja on monipuolisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Puheenjohtaja Minna Sorsa (puh. 044 3040686 , minna.ratilainen@gmail.com)

Sihteeri Helena Hirvonen (puh. 050 5973921, helena.hirvonen@elisanet.fi)

Polvijärven koiraharrastajat Ry

PoKoHa Ry tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia koiraharrastukseen sekä mukavan porukan treenaamisen avuksi.

Yhdistystoimijat tavoittaa sähköpostitse: pokohary2020@gmail.com

Polvijärven Kuvataideyhdistys Ry

Yhdistys ylläpitää ja edistää jäsentensä kuvataiteen harrastus- ja kehittymismahdollisuuksia.

Polvijärven Martonvaaran Marttayhdistys ry

Yhdistys on toiminut jo yli 80 vuoden ajan. Yhdistys järjestää käsityö-, askartelu- ruokailu- ja puutarha-asioihin liittyviä tapaamisia ja kursseja. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden yhdistysten ja seurakuntien kanssa, ja osallistuu kunnan ja maakunnan alueella marttatoimintaan ja Marttaliiton valtakunnallisiin teemoihin.

Puheenjohtaja Sinikka Eronen (puh. 0400 181249, sinikka.eronen@oppivat.net)

Polvijärven moottorikerho

Moottorikerho ylläpitää nuorten mopotiimi -toimintaa Polvijärvellä. Kerholla on pajatila Sahurintiellä. Lisäksi Moottorikerho järjestää mopoaiheisia tapahtumia.

Polvijärven Reserviläiset Ry

Yhdistys osallistuu aktiivisesti MPK-toimintaan ja on mukana Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin toiminnassa. Vuotuiset kunniavartio- ja seppeleenlaskutoiminnot ovat osa maanpuolustushenkeä kohottavaa toimintaa.

Polvijärven Reuma ja Tules ry

Yhdistys työskentelee reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi järjestämällä mm. liikunta- sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Polvijärven Sydänyhdistys ry

Yhdistys tarjoaa sydänterveyteen liittyvää toimintaa Polvijärvellä, kuten neuvontaa, tapahtumia, kerhoja, tukea vertaisohjaajien kanssa sekä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.

Polvijärven Urheilijat ry

Hyvää seuraa jo vuodesta 1927. Hiihdon, jääkiekon ja yleisurheilun harrastus- ja kilpailutoiminta on aktiivista niin junioreiden kuin aikuisurheilijoidenkin osalta. Seuran hallituksen alaisina toimivat eri lajeista vastaavat jaostot.

Polvijärven Vanhustentaloyhdistys ry

Yhdistys hoitaa ikäihmisten asuntojen vuokrausta. Isännöitsijä Otto Hirvonen, puh. 050 407 3072.

Puheenjohtaja Anna Reijonen (puh. 041 514 9276, anna_reijonen@hotmail.com)

Polvijärven Vauhti

Liikuntaa lapsille, aikuisille ja iäkkäille. Kilpaurheilua lajeissa yleisurheilu, hiihto, sulkapallo, jumppaa ja kuntoliikuntaa, kuntotapahtumia, kilpailutapahtumia, yhteistä toimintaa koko perheelle.

Polvijärven 4H-yhdistys ry

Polvijärven 4H auttaa lapsia ja nuoria löytämään mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen erilaisten kerhojen ja leirien avulla.

Polvijärvi-Seura Ry

Seuran toiminnan tarkoituksena on suorittaa kotiseututyötä paikallisten erityispiirteiden pohjalta Polvijärven kunnassa kansantieteellisellä, historiallisella taloudellisella luonnonhistoriallisella ja maantieteellisellä alalla sekä toimia Polvijärven pitäjän alueen hyväksi. Seura ylläpitää Polvijärven museotoiminta, perinteenkeräystä ja tallennussta, näyttelytoimintaa ja muuta valistustoimintaa.

https://www.facebook.com/paikallismuseo

Pro Höytiäinen Ry

Pro Höytiäinen ry perustettiin syksyllä 2014 tavoitteenaan puhdas ja leväkukinnoista vapaa kalaisa järvi, joka tunnetaan tulevaisuudessa myös vastuullisesta ympärivuotisesta järvimatkailusta ja jonka rannoilla on elinvoimaiset kylät.

Ruvaslahden kyläyhdistys Ry

Yhdistys pyrkii lisäämään toimialueensa asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä kylän yhteisöllisyyden kehittämistä ja toimii asukkaiden etujärjestönä aluetta koskevaan elinvoimaisuuden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sotkuman Haka Ry

Sotkumalainen urheiluseura jo vuodesta 1939. urheiluseura palloilutoimintaa kyläläisille. Hakan joukkueet kilpailevat lentopalloliiton sarjoissa.

Sotkuman Lapset ry

Sotkuman Lapset ry kehittää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja edistää terveiden elämäntapojen kehittymistä sekä tukea vanhempia heidän kasvatustyössään. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, järjestää juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.

 

Suomen Punaisen Ristin Polvijärven osasto

Vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on auttaa yhdessä avun tarpeessa olevia. Osaston toimintamuotoina ovat mm. kirpparitoiminta Ystäväntuvalla, ystävä- ja ensiaputoiminta sekä omaishoitajien kerho.

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

henkilön kuva
Helena Kaasinen Kuntakoordinaattori 040 104 6002 helena.kaasinen@polvijarvi.fi

Tietosuoja- ja tietoturvavastaava, järjestöyhteyshenkilö, työsuojelutoimikunnan sihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri, Voimaa vanhuuteen - Polvijärven verkosto

henkilön kuva
Sanna Niskanen Viestintäsuunnittelija Puh. 040 104 6004 sanna.niskanen@polvijarvi.fi

Sijainen

Sivu arviointi ja palaute