Ympäristönsuojelu pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Polvijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on teknisen lautakunnan lupajaosto.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa, ja ne ovat neuvonta-, ohjaus-, lupa- ja valvontatehtäviä. Tehtäviin kuuluu myös ympäristönsuojelun yleinen edistäminen paikallistasolla.

Paikalliset määräykset löydät Polvijärven ympäristönsuojelumääräyksistä. Alta voit tutustua siihen sekä kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Ympäristönsuojelusihteeri

Ympäristönsuojelusihteeri

Käytännön ympäristönsuojelutyöstä ja valvonnasta vastaa Polvijärvellä ympäristönsuojelusihteeri. Hän myös valmistelee esimerkiksi ympäristölupapäätökset ja maa-ainesluvat ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristönsuojelusihteeri on Polvijärvellä tavattavissa päivystysaikana teknisessä toimistossa tiistaisin klo 9–12 tai sopimuksen mukaan.

Jos sinulla on ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!

Ympäristölupa teksti

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lisätietoa ympäristöluvasta sekä ohjeet ja lomakkeet löydät Ympäristö.fi -verkkosivuilta.

Maa-ainesluvat

Maa-ainesluvat

Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen. Maa-ainesluvan myöntää teknisen lautakunnan lupajaosto.

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi (esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle) ei ole mahdollista ilman lupaa.

Lupaa haetaan omalla hakemuksella. Hakemus liitteineen on tehtävä kahtena kappaleena. Lupaviranomaisen pyynnöstä on hakijan tarvittaessa toimitettava lisäkappaleita hakemuksesta ja sen liitteistä, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen ja lausuntojen pyytämisen vuoksi.

Hakemukseen tulee liittää tarvittaessa ottamissuunnitelma. Jos ottamissuunnitelma on maa-aineslain (555/1981) 5 §:n mukaan tarpeen, se on liitettävä hakemukseen neljänä kappaleena.

Lisätietoa maa-ainesluvasta ja lupahakemuksen löydät Ympäristö.fi -verkkosivuilta .

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, mikäli otettava määrä ylittää 500 kiintokuutiometriä. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti.

Kotitarveottoilmoituksen voi ladata tältä sivulta tai täyttää sähköisesti Miunpalvelut.fi -palvelussa.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Ympäristönsuojelu lomakkeet

Lomakkeet ja ilmoitukset

Täytetyt lomakkeet tulee palauttaa ympäristönsuojelusihteerille joko sähköpostitse tai osoitteeseen:


     Tekninen toimisto/Ympäristönsuojelusihteeri
      Välitie 2
     83700 Polvijärvi

Lomakkeet ja lisätietoa niihin liittyen löydät myös Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Jos tarvitset apua tai neuvoja hakemuksien ja ilmoituksien tekoon, ota yhteyttä ympäristönsuojelusihteeriin.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen sivulla www.ymparisto.fi/yhteensovittaminen.

Ympäristönsuojelu sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi

Osan ympäristösuojeluun liittyvistä ilmoituksista voi tehdä sähköisesti Miunpalvelut.fi -palvelussa:

Huomioithan, että tehdessäsi ilmoituksen Miunpalveluissa sinun täytyy tunnistautua palveluun esimerkiksi omilla pankkitunnuksillasi.

Ympäristönsuojelu maksut ja taksat

Maksut ja taksat

Ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävät voidaan periä taksan mukainen maksu. Voit tarkistaa ajantasaiset taksat Maksut ja taksat -sivuilta.

Sisältöjulkaisija

Ei yhtään tulosta.

Sivu arviointi ja palaute