Opiskelu pääkuva

ANKKURIT

 

Opiskelu

Opiskelu

Polvijärvellä voit käydä peruskoulusi alusta loppuun, ja jatkaa vielä opintojasi omassa lähilukiossa.

Lähin Riverian ammattioppilaitoksen yksikkö löytyy Outokummusta.

Yläkoulu ja lukio

Yläkoulu ja lukio

Polvijärven yläaste

 
Polvijärven yläkoulu (7.-9.- vuosiluokat) sijaitsee Polvijärven keskustataajamassa koulukeskuksessa yhdessä lukion kanssa.
 
Yläkoulussa edistetään liikunnallista kouluarkea välkkäreiden ohjaamalla välituntiliikunnalla ja istumista katkaisevalla, toiminnallisella opetuksella. Myös läheisen vapaa-aikatalon, jäähallin ja lähiliikuntapaikan tarjoamia liikkumismahdollisuuksia hyödynnetään koulupäivien aikana monipuolisesti.
 
Yrittäjyyskasvatusta edistetään yläkoulussa tekemällä yhteistyötä polvijärveläisten yrittäjien kanssa. Jokaisella luokalla on oma paikallinen kummiyritys, jonka toimintaan oppilaat pääsevät tutustumaan.
 
Yläkoulussa toimii oppilaskunta, jonka hallituksessa on kaksi luottamusoppilasta kustakin luokasta. Oppilaskunta tuo väriä kouluarkeen muun muassa organisoimalla erilaisia tapahtumia. Koulukoira Nelli vierailee yläkoulussa säännöllisesti sekä oppilaiden että opettajien ilona.
 

Polvijärven lukio

Osoite: Polvijärventie 6, 83700 Polvijärvi

Polvijärven oma lähilukio sijaitsee Polvijärven keskustataajamassa koulukeskuksessa yhdessä yläkoulun kanssa. Lukiossa on 13 opettajaa. Liikunta- ja ajanviettopaikat, kuten jäähalli, kirjasto sekä vapaa-aikatalo kuntosaleineen ja nuorisotiloineen löytyvät aivan lukion läheisyydestä.

Kurssitarjonta on lukiossa monipuolista. Lukion aikana voi suorittaa laajasti kursseja myös liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Useita oppiaineita yhdistäviä teemaopintoja on tarjolla yhdeksän kurssia. Myös vieraiden kielten opiskelumahdollisuudet ovat hyvät: lukioyhteistyön kautta voi opiskella saksan, espanjan, ranskan ja venäjän kieliä.

Polvijärven lukio tekee tiivistä yhteistyötä Outokummun ja Juuan lukioitten kanssa, ja yhteiset viikonloppukurssit mahdollistavat monipuolisen kanssakäymisen myös näiden opiskelijoiden kanssa. Virtuaalikurssit ovat laajentaneet mahdollisuuksia opiskella myös yksittäisiä valinnaisia kursseja. Lukiossa voi myös opiskella Karelia AMK:n väyläopintoja ja keväästä 2019 lähtien myös Avoimen yliopiston kursseja.

Lukiossa järjestetään yrittäjyyskursseja sejä -opintoja, joiden kautta lukiolaiset pääsevät tutustumaan yrityselämään jo lukio-opintojensa aikana. Lukiollla on kolme lukuvuosittain vaihtuvaa kummiyritystä, joiden avulla nuoret pääsevät tutustumaan käytännönläheisesti yrittäjyyteen ja luomaan suhteita paikallisiin yrityksiin.

Riveria

Riveria

Pohjois-Karjalassa nuori voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ammattioppilaitos Riveriassa. Riverialla on kuusi koulutusyksikköä eri puolilla maakuntaa.

Polvijärveä lähinnä on Riverian Outokummun koulutusyksikkö, jossa voi opiskella muun muassa valokuvausta ja graafista suunnittelua, teatteri- ja esitystekniikkaa, pelialaa, 3D-tuotantoa ja suorittaa lähihoitajan ja levyseppähitsaajan ammattitutkinnon.

Tutustu tarkemmin Riveriaan ja sen ammatillisiin koulutuksiin:

Innehållspresentatör

Yhteystiedot

henkilön kuva
Virpi Eronen Polvijärven koulun ja lukion rehtori 040 104 6200 virpi.eronen@edu.polvijarvi.fi
henkilön kuva
Riikka Jolkkonen Vs. apulaisrehtori, lukuvuosi 2020-2021 040 104 6225 riikka.jolkkonen@edu.polvijarvi.fi
henkilön kuva
Kati Marttila Yläkoulun ja lukion vs. opinto-ohjaaja, lukuvuosi 2020-2021 040 104 6222 kati.marttila@edu.polvijarvi.fi

Sivu arviointi ja palaute