Tapahtumatuki herokuva

Navigaatiovalikko

Polvijärven kunnan tapahtumatuki vuodelle 2021

Polvijärven kunnan tapahtumatuki vuodelle 2021

Mikä tapahtumatuki

Tapahtumatukea myönnetään tapahtumien toteuttamiseen Polvijärvellä vuonna 2021. Tukea jaetaan yhteensä enintään 10 000 euroa.

Tukea voivat hakea polvijärveläiset rekisteröityneet seurat, järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt, joilla on y-tunnus.
 

 • Tukea myönnetään kuluvan vuoden 2021 heinä-joulukuussa järjestettäviin tapahtumiin.
 • Tukea myönnetään maksuttomiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jotka ovat kaikille avoimia. Tukea voi hakea sisä- ja ulko-, tai virtuaalitapahtumiin. 
 • Tukea voi hakea maksimissaan 800 euroa per hakijataho. Tuki on harkinnanvaraista. 
 • Tukea tulee hakea viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua. Tukea ei myönnetä jälkikäteen. 
 • Tuki tulee käyttää kokonaan tapahtuman kustannuksiin. Tukea ei voi hakea palkkakuluihin.  
 • Tukea voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran vuoden 2021 aikana, vaikka ko. tapahtuman avustussumma jäisikin alle 800 euroon. 
 • Tukipäätökset tekee kunnanjohtaja. Tuki maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille päätöksenteon jälkeen. 

Tuen saamisen velvoitteet 

Järjestäjän velvollisuus on huolehtia tapahtuman turvallisesta toteuttamisesta tapahtumahetkellä voimassa olevien viranomaisten antamien ohjeiden ja rajoitusten puitteissa.

Ajantasaista tietoa koronapandemian tuomista rajoituksista ja velvoitteista saa Itä-Suomen aluehallintovirastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL), Siun sotesta sekä Polvijärven kunnan omista suosituksista.

Tuen saajalla on velvollisuus toimittaa lyhyt vapaamuotoinen selvitys tuen käytöstä. Mikäli tukea käytetään muuhun kuin ilmoitettuun toimintaan, kunnalla on oikeus tuen takaisinperintään.

Kunkin tapahtumajärjestäjän vastuulla on kaikki omaan tapahtumaan liittyvät järjestelyt, kuten vakuutukset, luvat ja ilmoitukset, siivoushuolto sekä markkinointi.

Kunnalla on oikeus käyttää tilaisuuden tietoja kanavissaan. Tuen saaja mainitsee Polvijärven kunnan tapahtuman markkinoinnin yhteydessä. 

Tapahtumatuen hakeminen 

Tapahtumatukea voi hakea vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee ilmoittaa vähintään

 • Tuen hakija
 • Tuen hakijan sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot
 • Tuen hakijan tilinumero
 • Tapahtuman nimi ja kuvaus tapahtumasta
 • Tapahtuma-aika
 • Kustannusarvio
 • Haettava summa
 • Kuvaus siitä, miten turvallisuus on tapahtumassa huomioitu

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen anni.lampinen@polvijarvi.fi. Ajalla 24.6.18.7.2021 hakemukset lähetetään osoitteeseen marianne.marttila@polvijarvi.fi.

Paperiset hakemukset toimitetaan Polvijärven kunnanvirastoon (Polvijärventie 15).

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

henkilön kuva
Teuvo Mutanen Maaseutuasiamies 040 104 6107 teuvo.mutanen@liperi.fi

Maaseutupalvelut ja Polvijärven leader-yhdyshenkilö

Sivu arviointi ja palaute