Hyvä tyyppi pääkuva

#PoltsinNuoret!

#PoltsinNuoret

Nuorten Polvijärvi -sivuilla blogissa nuorille kiinnostavat aiheet ja uutiset. Haluatko kirjoittaa blogiin nuoria koskettavasta aiheesta julkaisun? Ota yhteyttä nuoriso-ohjaajaan Ville Hyvöseen.

ANKKURIT

 
angle-left

Blogit

Kesätyöt - Tiedätkö mitä tarkoittaa koeaika?

Koeaika on sekä työntekijän että työpaikan turvaksi.

Ennen töiden aloittamista on tärkeää tehdä tietystikin työsopimus. Suosittelemme tekemään sopimuksen aina kirjallisesti, jotta voit tarvittaessa tarkistaa, mitä kaikkea sopimukseen kuuluu. Koeaika merkitään sopimukseen. 

Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle ja työntekijälle mahdollisuus arvioida, vastaako työsuhteen toinen osapuoli ja työ etukäteisodotuksia. Tekeekö työntekijä tehtäviä, kuten sovitaan? Huolehtiiko työpaikka työntekijästä, kuten on sovittu? Työnantajalla on tilaisuus koeaikana selvittää esimerkiksi työntekijän ammattitaito, soveltuvuus työhön ja työyhteisöön.

Kumpikin osapuoli voi koeajan kuluessa purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi. Työnantaja ei tarvitse purkamiseen työsopimuslaissa säädettyjä yleisiä irtisanomis- eikä purkamisperusteita. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä eikä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Nuorten kesätyössä koeaika on viisi (5) päivää eli puolet kymmenen päivän (10) työsopimuksen kokonaiskestosta.

Työnantajan purkaessa työsopimuksen koeaikana perusteen tulee olla sellainen työntekijän henkilöön ja hänen työsuoritukseensa liittyvä syy, jonka vuoksi työnantajalla on peruste katsoa, että tehty työsopimus ei vastaa työnantajan sille asettamia vaatimuksia.

 

Mitkä ovat yleisiä esimerkkejä siitä, että työnantaja haluaa purkaa sopimuksen?

  • Työntekijä on toistuvasti myöhässä sovituista työtehtävistä tai ei tule paikalle ollenkaan.
  • Työntekijä ei keskity tehtäviin vaan käyttää esimerkiksi kännykkää silloin, kun pitäisi tehdä työtä.

Mitkä ovat yleisiä esimerkkejä siitä, että työntekijä haluaa purkaa sopimuksen?

  • Työympäristö ei sovikaan työntekijälle ja aiheutuu esimerkiksi fyysisiä oireita, kuten allergiaa.
  • Työtehtävät ovat sovittua haastavampia ja vaativat erityisosaamista, jota työntekijällä ei ole.

 

Koeaikaa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työsopimuksissa.

Koeajan on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • koeajasta on nimenomaisesti sovittu, yleensä kirjallisessa työsopimuksessa.
  • Koeajan pituus on työnteon aloittamisesta lukien enintään 6 kuukautta. Nuorten kesätyössä viisi (5) päivää.
  • Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla pidennyksineen enintään puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Nuorten kesätyössä viisi (5) päivää.
  • Koeaika on molemminpuolinen

Työsuhteen jatkuminen koeajan päätyttyä ei edellytä eri päätöstä työsuhteen jatkumisesta.

 

Jäikö sinulle kysymyksiä koeajasta? Juttele kesätöistä ja siihen liittyvistä aiheista Villen ja Jeminan kanssa:

Ville Hyvönen   

Nuoriso-ohjaaja                             

040 104 6208                                

ville.hyvonen@polvijarvi.fi                                      

 

Jemina Markkanen                                                    

Etsivä nuorisotyöntekijä

050 348 4278

jemina.markkanen@nuorisoverstas.fi

 

Lisää blogeja.

Nuvalle asiaa? 

Puluun eli Poltsin nuorisotiloihin on ilmestynyt Nuorisovaltuuston oma postilaatikko. Toinen...

Kesäsomettaja 

Hei! Olen Mykola Stankov!  Löysin tämän kesätyöpaikan etsivän nuorisotyöntekijän kautta,...

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Ville Hyvönen Nuoriso-ohjaaja 0401046208 ville.hyvonen@polvijarvi.fi

Sivu arviointi ja palaute