Aluevaalit hero

Navigaatiovalikko

Vuoden 2024 presidentinvaali Polvijärven kunnassa

Vuoden 2024 presidentinvaali Polvijärven kunnassa

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja tarvittaessa toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä.

 

Ennakkoäänestys


Ennakkoäänestys 17.1.2024-23.1.2024, mahdollinen toinen vaali 31.1.-6.2.2024.
Yleinen ennakkoäänestyspaikka Polvijärvellä on Polvijärven vapaa-aikatalo, osoite Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.


Ennakkoäänestysajat:
Aukioloajat:
• ke- pe 17.1.-19.1.2024 klo 9.00–17.00
• la-su 20.1.-21.1.2024 klo 10.00–14.00
• ma-ti 22.1.-23.1.2024 klo 10.00-18.00


Mahdollinen toinen vaali (toinen kierros)
• ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 9.00–17.00
• la-su 3.2.-4.2.2024 klo 10.00–14.00
• ma-ti 5.2.-6.2.2024 klo 10.00–18.00


Äänestystilanteessa äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla selvityksellä esim. ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.01.2024 klo 16.00 mennessä puhelinnumeroon 04010 46002, osoite Keskusvaalilautakunta, Polvijärventie 15, 83700 POLVIJÄRVI. Kotiäänestyslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta ja äänestyksen ajankohta. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen mahdollisen toisen vaalin osalta tulee tehdä viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00 mennessä. Mikäli henkilö on ilmoittautunut kotiäänestykseen ensimmäisen vaalin osalta, ei sitä enää tarvitse tehdä mahdolliseen toiseen vaaliin (toiselle kierrokselle).

 

Äänestäminen vaalipäivänä

Äänestäminen tapahtuu sunnuntaina 28.1.2024, mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.01.2024 klo 9.00–20.00 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.02.2024 klo 9.00-20.00. Äänestyspaikkana Polvijärven äänestysalueella toimii Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Äänioikeutettu saa varsinaisena vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä esim. ajokortilla, passilla tai kuvallisella
Kela-kortilla.

Tietoja vaaleista saa esim. oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.


Polvijärvi 29.11.2023
POLVIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Helena Kaasinen Kuntakoordinaattori 040 104 6002 helena.kaasinen@polvijarvi.fi

Tietosuoja- ja tietoturvavastaava, järjestöyhteyshenkilö, työsuojelutoimikunnan sihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri, Voimaa vanhuuteen - Polvijärven verkosto

Sivu arviointi ja palaute