Opiskelu pääkuva

Навигационная цепочка

ANKKURIT

 

Opiskelu

Opiskelu

Polvijärvellä voit käydä peruskoulusi alusta loppuun, ja jatkaa vielä opintojasi omassa lähilukiossa.

Lähin Riverian ammattioppilaitoksen yksikkö löytyy Outokummusta.

Yläkoulu ja lukio

Peruskoulu ja lukio

Polvijärven koulu

 

Polvijärvellä on siirrytty 1.8.2020 alkaen hallinnollisesti yhtenäiseen perusopetukseen ja yhdistyneen koulun nimi on Polvijärven koulu. Polvijärven kouluun kuuluvat Kirkonkylän ja Sotkuman yksiköt (1.–6.-vuosiluokat) sekä B-talossa toimiva yläaste (7.–9.-vuosiluokat).

Polvijärven koulu tarjoaa jokaiselle oppijalle vankan oppimisen kivijalan antamalla tiedot ja taidot, joilla tulevaisuutta rakentaa. Oppimiseen räätälöidään tukitoimia tarpeen mukaan. Koulussa toimii myös VIP-ryhmä vaativan erityisen tuen oppilaille.

Koko perusopetuksessa edistetään liikunnallista kouluarkea välkkäreiden ohjaamalla välituntiliikunnalla ja istumista katkaisevalla, toiminnallisella opetuksella. Myös digiopetus on tärkeä osa koulupäiviä.

Yrittäjyyskasvatusta edistetään tekemällä yhteistyötä polvijärveläisten yrittäjien kanssa. Jokaisella 7.–9.-luokalla on oma paikallinen kummiyritys, jonka toimintaan oppilaat pääsevät tutustumaan.

Kansainvälisyyttä koulupäiviin tuovat erilaiset projektit sekä monikulttuuriset opiskelijavieraat.

Koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta, jonka hallituksessa on kaksi luottamusoppilasta jokaisesta luokasta. Oppilaskunnan toiminta tuo väriä kouluarkeen muun muassa organisoimalla erilaisia tapahtumia.

 

Polvijärven lukio

Osoite: Polvijärventie 6, 83700 Polvijärvi

Polvijärven oma lähilukio sijaitsee Polvijärven keskustataajamassa koulukeskuksessa yhdessä yläkoulun kanssa. Lukiossa on 13 opettajaa. Liikunta- ja ajanviettopaikat, kuten jäähalli, kirjasto sekä vapaa-aikatalo kuntosaleineen ja nuorisotiloineen löytyvät aivan lukion läheisyydestä.

Kurssitarjonta on lukiossa monipuolista. Lukion aikana voi suorittaa laajasti kursseja myös liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Useita oppiaineita yhdistäviä teemaopintoja on tarjolla yhdeksän kurssia. Myös vieraiden kielten opiskelumahdollisuudet ovat hyvät: lukioyhteistyön kautta voi opiskella saksan, espanjan, ranskan ja venäjän kieliä.

Polvijärven lukio tekee tiivistä yhteistyötä Outokummun ja Juuan lukioitten kanssa, ja yhteiset viikonloppukurssit mahdollistavat monipuolisen kanssakäymisen myös näiden opiskelijoiden kanssa. Virtuaalikurssit ovat laajentaneet mahdollisuuksia opiskella myös yksittäisiä valinnaisia kursseja. Lukiossa voi myös opiskella Karelia AMK:n väyläopintoja ja keväästä 2019 lähtien myös Avoimen yliopiston kursseja.

Lukiossa järjestetään yrittäjyyskursseja sejä -opintoja, joiden kautta lukiolaiset pääsevät tutustumaan yrityselämään jo lukio-opintojensa aikana. Lukiollla on kolme lukuvuosittain vaihtuvaa kummiyritystä, joiden avulla nuoret pääsevät tutustumaan käytännönläheisesti yrittäjyyteen ja luomaan suhteita paikallisiin yrityksiin.

Riveria

Riveria

Pohjois-Karjalassa nuori voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ammattioppilaitos Riveriassa. Riverialla on kuusi koulutusyksikköä eri puolilla maakuntaa.

Polvijärveä lähinnä on Riverian Outokummun koulutusyksikkö, jossa voi opiskella muun muassa valokuvausta ja graafista suunnittelua, teatteri- ja esitystekniikkaa, pelialaa, 3D-tuotantoa ja suorittaa lähihoitajan ja levyseppähitsaajan ammattitutkinnon.

Tutustu tarkemmin Riveriaan ja sen ammatillisiin koulutuksiin:

Публикатор

Yhteystiedot

henkilön kuva
Katja Kajava Perusopetuksen ja lukion rehtori 040 104 6200 katja.kajava@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Janne Antikainen Yläkoulun ja lukion opinto-ohjaaja 040 104 6222 janne.antikainen@edu.polvijarvi.fi