Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Polvijärven kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Polvijärven kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Kunnanhallitus päätti 4.12.2023 § 189 käynnistää tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 16.4.2024, jolloin yhteisesti todettiin yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvoite täytetyksi ja yhteistoimintalain mukaiset asiat käsitellyiksi.

Esitettävillä muutoksilla haluttiin tavoitella ensisijaisesti pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluonteisia säästöjä. Ennen yhteistoimintaneuvotteluja annetun neuvotteluesityksen mukaan vähennystarve koski enimmillään neljääkymmentä (40) henkilöä.

Neuvotteluissa todettiin kuntaorganisaation vaativan uudistamista, jotta kunnan hallinto ja toiminnot toimivat jatkossa entistä paremmin ja jotta organisaatio ottaa paremmin huomioon kuntien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä johtaa edellytettyihin kustannussäästöihin. Polvijärven kunnanhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi esitetään organisaatiomuutosta, joka tulisi voimaan asteittain, 1.8.2024 ja 1.6.2025.

Kunnanhallitus käsittelee 16.4.2024 ehdotusta organisaatiorakenneuudistuksesta. Valtuusto käsittelee asiat 23.4.2024, jos kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen. Tarvittavat hallintosääntömuutokset valmistellaan kesäkuussa 2024 pidettävälle valtuuston kokoukselle.

Yhteistoimintaneuvotteluissa löydettiin paljon toiminnallisia säästömahdollisuuksia, kuten tulojen lisäyksiä sekä tehtävien/virkojen täyttämättä jättämisiä, mikä vähensi merkittävästi painetta henkilöstövähennyksiin.

Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen kunta harkitsee irtisanovansa maksimissaan kaksitoista (12) henkilöä. Eläkejärjestelyjen ja muihin töihin sijoittumisen vuoksi irtisanottavien määrän on mahdollista muodostua edellä mainittua selvästi pienemmäksi. Irtisanottavien henkilöiden määrä tarkentuu myöhemmin tehtävien päätösten perusteella.

Työnantaja pyrkii tekemään tarvittavat päätökset sekä laittaa ne täytäntöön mahdollisimman pian, pääosin loppuvuoden 2024 aikana kuntalain (410/2015) ja muiden lakien ja asetusten sekä Polvijärven kunnan hallintosäännössä määrättyjen toimivaltuuksien mukaisesti.

 

Lisätietoja/Yhteyshenkilö

Kunnanjohtaja Heikki Hallikainen

heikki.hallikainen@polvijarvi.fi

Puh. 040 104 6001

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Sanna Niskanen Viestintäsuunnittelija. Puh. 040 104 6004 sanna.niskanen@polvijarvi.fi

Sijainen. Tietosuoja- ja tietoturvavastaava, järjestöyhteyshenkilö.

henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

Sivu arviointi ja palaute