Yksityisteiavustukset pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Yksityistieavustukset teksti

Yksityistieavustukset

Polvijärvellä yksityistieavustusta voivat hakea järjestäytyneet, asutusta palvelevat tiekunnat.

Avustusta haetaan Polvijärven kunnan tekniseltä toimelta vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Avustusta voi hakea joko teknisestä toimistosta saatavalla lomakkeella tai sähköisesti Miunpalveluissa.

Huomioithan, että tehdäksesi hakemuksen Miunpalveluissa sinun tulee tunnistautua palveluun esimerkiksi omilla pankkitunnuksillasi.

Avustus maksetaan kesäkuun loppuun mennessä. Tee sähköinen yksityistieavustushakemus tästä.

Myöntämisehdot

Yksityistieavustusta saadakseen tiekunnan on pidettävä tie liikennöitävässä kunnossa. Tien käyttämisestä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.

Avustuksen perusteena ovat tien kunnossapitoluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kunnossapitokustannukset, jotka ovat:

  • I luokka         1.010 €/km
  • II luokka        840 €/km
  • III luokka       670 €/km
  • IV luokka       510 €/km

Täysimääräisen avustuksen ehtona on, että tie on ympärivuotises­ti liikennöitävässä kunnossa. Vapaa-ajan asuntoihin johtavalle tielle ja tienosalle kunnossapito­kustannus on puolet em. kunnossapitokustannuksista.

Avustusprosentti lasketaan yksityistieavustuksiin varatun määrä­rahan ja kunnossapitokustannusten perusteella. Yksityistieavustus on avustusprosentin mukainen osuus tien kun­nossapitokustannuksesta.

Mikäli näin laskettu avustus ei ole tarkoituksenmukainen ottaen huomioon tien tai tienosan routivuus, kinostumisalttius, käyttö, sijainti, tai kunnossapitokustannukset, voidaan avustusta laskettaessa käyttää korjauskerrointa seuraavasti:

                                          Korjauskerroin

  • kinostuvuus              1,1 (kinostuvalla tienosalla)
  • routivuus                   1,1 (routivalla tienosalla)
  • muu syy                    0,5-1,2

Muita syitä voivat olla esimerkiksi kantava maaperä, suojaava metsä, ei pysyvää asutusta sekä todelliset kunnossapitokustannukset.

Vuosiavustusprosenttia laskettaessa otetaan huomioon kaikki myöntämisehdot täyttävät tiekunnat. Avustus maksetaan sitä hakeneille tiekunnille.

Avustushakemukseen on merkittävä tiekunnan viimeisestä vahvistetusta tilinpäätöksestä vuosi, maksuunpannut yksikkömaksut, avustukset, muut tulot, kunnossapitomenot yhteensä sekä talviaurausmenot.

Polvijärven kunnalla ja kunnan tilintarkastajilla on oikeus tarkas­taa tiekunnan kirjanpito ja vaatia kirjanpitoasiakirjoista oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Tiekunta vastaa siitä, että hakemukseen merkityt tiedot ovat oikeita. Polvijärven kunta tarkastaa avustuksen piirissä olevia yksityisteitä tarpeen mukaan.

Jos tiekunnan kirjanpitoa ei ole hoidettu asianmukaisesti tai tiekunta ei esitä pyydettäessä kirjanpitoa tarkastettavaksi tai tiekunta ei toimita pyydettyjä asiakirjoja tai jos todetaan, ettei tie tai sen osa täytä avustusohjeen ehtoja, avustusta ei myönnetä. Väärin perustein myönnetty avustus voidaan periä takaisin.

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Ari Soikkeli Tekninen johtaja 040 104 6307 ari.soikkeli@polvijarvi.fi

Teknisen toimen toimialajohtaja, Polvijärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja

henkilön kuva
Sirpa Huikuri Lupasihteeri 040 104 6308 sirpa.huikuri@polvijarvi.fi

Sivu arviointi ja palaute